ได้รับอนุมัติสินเชื่อเฉพาะบุคคล

ได้รับอนุมัติสินเชื่อเฉพาะบุคคล

 

สินเชื่อส่วนตัวเป็นการขอกู้เงินต้นแบบหนึ่งที่ผู้ขอสินเชื่อขอกู้เงินกับแบงค์หรือสถาบันการเงินที่ได้รับการยืนยันจากรัฐบาลคนที่มีสิทธิขอสินเชื่อเฉพาะบุคคลจำนวนมากควรจะเป็นบุคลากรคนที่มีรายได้เป็นประจำทุกเดือนดำเนินงานในสถานที่ป้อมอาจแล้วก็ถูกที่สามารถเป็นไปได้อีกทั้งหน่วยงานของรัฐบาลรัฐวิสาหกิจรวมทั้งภาคเอกชนสินเชื่อเฉพาะบุคคลจำนวนมากแล้วจะถูกจัดให้เป็นสินเชื่อสารพัดประโยชน์ด้วยดังนี้เพราะยอดเงินที่ขอสินเชื่อจะไม่สูงมากมายดังการขอสินเชื่อที่พักที่อาศัยหรือยานพาหนะสาเหตุจากว่าสินเชื่อเฉพาะบุคคลจะถูกระบุวงเงินไว้ที่สูงสุด 5 เท่าของรายได้และก็อัตราค่าดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นยิ่งกว่าสินเชื่อแบบอื่นๆที่จะมีการผ่อนระยะยาวโดยที่สินเชื่อเฉพาะบุคคลมีช่วงเวลาสำหรับในการผ่อนสูงสุดอยู่ที่ 5-6 ปีเพียงแค่นั้นลักษณะสำคัญอีกอย่างเป็นการขอสินเชื่อส่วนตัวไม่จำเป็นที่จะต้องมีหลักทรัพย์หรือคนมาช่วยรับรองก็สามารถขอสินเชื่อได้

คุณลักษณะของผู้มีสิทธิขอสินเชื่อเฉพาะบุคคล

 1. คนทั่วๆไป
 2. ผู้ที่มีรายได้จากการเป็นพนักงานประจำแก่ระหว่าง 20-60 ปี
 3. ปฏิบัติงานในสถานที่สำหรับทำงานตอนนี้ไม่น้อยกว่า 4 – 6 เดือน
 4. มีฐานค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 15,000 บาท

 

 1. สำหรับผู้ทำธุรกิจ

 

 1. แก่ระหว่าง 30-60 ปี

 

 1. ทำธุรกิจในประเทศไม่น้อยกว่า 2 ปี

 

 1. มีรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำลงมากยิ่งกว่า 20,000 บาท

 

ดังนี้รายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ขึ้นกับแบงค์แต่ละที่จะกำหนดไว้ด้วย

เอกสารประกอบกิจการขอสินเชื่อเฉพาะบุคคล

 1. คนทั่วๆไป
 2. สลิปค่าจ้างรายเดือน (ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท)
 3. สมุดบัญชีเงินออมที่มีเงินเดือนโอนเข้าบ่อยทุกเดือนขั้นต่ำ 3 เดือน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรวมทั้งสำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวพันอาทิเช่นใบแปลงชื่อ- สกุลฯลฯ

 

 1. สำหรับผู้ประกอบกิจการ

 

 1. สำเนาบัญชีธนาคารที่มีเงินเวียนไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

 1. สำเนาใบอนุมัติประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ

 

 1. สำเนาสมุดบัญชีเงินออมแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

การจ่ายเงินคืนได้รับอนุมัติสินเชื่อเฉพาะบุคคล

ผู้ขอสินเชื่อส่วนตัวที่ได้รับการอนุญาตแล้วจะได้รับเงินโอนจากแบงค์หรือสถาบันการเงินฝากบัญชีเงินออมของผู้ขอสินเชื่อโดยผู้ขอสินเชื่อจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินคืนโดยแบ่งเป็นงวดๆจากที่ตกลงไว้แล้วก็ตรงตามช่วงเวลาที่ระบุโดยที่เงินที่ผ่อนคืนในแต่ละงวดนั้นก็จะมีทั้งยังเงินต้นแล้วก็ดอกรวมกันการผ่อนคลายจ่ายสูงสุดจะอยู่ที่ 72 งวดหรือ 6 ปีอัตราค่าดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 28% โดยที่ผู้ขอสินเชื่อสามารถจ่ายเกินในแต่ละงวดก็ได้เนื่องจากว่าการคำนวณอัตราค่าดอกเบี้ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกเสียส่วนมาก